PN-C-84042:1997 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Siarczek sodu techniczny

Zakres

Podano podział siarczku sodu na cztery gatunki w zależności od zawartości głównego składnika i zanieczyszczeń. Ustalono wymagania ogólne oraz chemiczne dotyczące zawartości siarczku sodu, substancji nierozpuszczalnych w wodzie i związków żelaza. Podano sposób pakowania oraz warunki przechowywania i transportu. Określono metody badań, podając dla każdej metody zasadę, stosowane odczynniki i roztwory, aparaturę, wykonanie oznaczania, wynik końcowy oznaczania i jego interpretację

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-84042:1997 - wersja polska
Tytuł Siarczek sodu techniczny
Data publikacji 11-12-1997
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
ICS 71.060.50