PN-C-84067:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Kwas borowy techniczny

Zakres

Określono podział i oznaczenie, wymagania fizyko-chemiczne oraz dotyczące pakowania, przechowywania i transportu. Podano rodzaje badań, wielkość partii, sposób pobierania i przygotowywania próbek, opis badań oraz ocenę i interpretację wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-84067:1985 - wersja polska
Tytuł Kwas borowy techniczny
Data publikacji 09-12-1985
Data wycofania 12-05-1999
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny RS SCH, Rada Sektorowa Sektora Chemii
Zastępuje PN-C-84067:1975 - wersja polska
ICS 71.060.30