PN-C-84024:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Kwas azotowy

Zakres

Opisano podział i oznaczenie, wymagania ogólne i szczegółowe (w tablicy) oraz dotyczące pakowania, przechowywania i transportu. Podano metody badań, które należy wykonać w celu sprawdzenia zgodności wyrobu z wymaganiami normy. Określono wielkość partii, sposób pobierania próbek oraz interpretację wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-84024:1981 - wersja polska
Tytuł Kwas azotowy
Data publikacji 22-06-1981
Data wycofania 08-07-2011
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Zastępuje PN-C-84024:1968 - wersja polska
ICS 71.060.30