PN-C-84102:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Nadtlenek wodoru techniczny

Zakres

Podano wymagania ogólne i fizykochemiczne oraz metody badań, które należy zastosować w celu sprawdzenia zgodności produktu z wymaganiami normy. Określono sposób pobierania próbek oraz wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-84102:1991 - wersja polska
Tytuł Nadtlenek wodoru techniczny
Data publikacji 21-11-1991
Data wycofania 08-07-2011
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Zastępuje PN-C-84102:1966 - wersja polska
ICS 71.060.20