PN-C-84040:1997 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Azotan(III) sodu techniczny

Zakres

Podano podział azotanu(III) sodu na 2 gatunki w zależności od zawartości głównego składnika zanieczyszczeń. Ustalono wymagania ogólne oraz chemiczne dotyczące zawartości azotanu(III) sodu, wody, azotanu(V) sodu, chlorku sodu i substancji nierozpuszczalnych w wodzie. Podano sposób pakowania oraz warunki przechowywania i transportu. Określono metody badań, podając dla każdej metody zasadę, stosowane odczynniki i roztwory, aparaturę, wykonanie oznaczania, wynik końcowy oznaczania i jego interpretację

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-84040:1997 - wersja polska
Tytuł Azotan(III) sodu techniczny
Data publikacji 11-12-1997
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
ICS 71.060.50