PN-EN 21513:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 1513:1999 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Farby i lakiery -- Sprawdzenie i przygotowywanie próbek do badań

Zakres

Niniejsza Norma międzynarodowa podaje sposób wstępnego badania pojedynczej próbki przeznaczonej do badań i prób oraz sposób przygotowania próbki do badań przez zmieszanie i uśrednienie różnych reprezentatywnych próbek pobranych z dostawy farb, lakierów lub produktów podobnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 21513:1993 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Sprawdzenie i przygotowywanie próbek do badań
Data publikacji 31-03-1993
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN 21513:1991 [IDT], ISO 1513:1980 [IDT]
Zastępuje PN-C-81503:1972 - wersja polska, PN-C-81500:1974 - wersja polska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 1513:1999 - wersja polska