PN-C-81701:1997 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomocą kubków wypływowych z dnem stożkowym i płaskim

Zakres

Opisano dwie metody oznaczania czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomocą kubków wypływowych. W metodzie A wyszczególniono trzy kubki wypływowe tych samych wymiarów ze stożkowym dnem, lecz mające średnice otworu 2 mm, 4 mm i 6 mm. W metodzie B opisano jeden kubek z czterema wymiennymi dnami płaskimi o średnicach otworu 3,5 mm, 4 mm, 5 mm i 6 mm. Metoda A jest wskazana do badania materiałów o lepkości kinematycznej od 7 mm2/s do 4500 mm2/s, a metoda B o lepkości kinematycznej od 350 mm2/s do 14000 mm2/s przy temepraturze badania 20 stopni C. W normie zawarto specyfikację kubków, metody ich kalibracji, warunki badania, procedurę badania oraz informacje o protokole badania

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81701:1997 - wersja polska
Tytuł Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomocą kubków wypływowych z dnem stożkowym i płaskim
Data publikacji 11-08-1997
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
ICS 87.040, 87.080