PN-EN ISO 2409:2013-06 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2409:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono metodę oceny odporności powłok z farb na odwarstwienie od podłoży w wyniku nacięcia powłoki, które ma postać prostokątnej siatki przechodzącej przez powłokę do podłoża. Właściwość ta, oznaczana niniejszą metodą doświadczalną, zależy, między innymi, od adhezji powłoki albo do poprzedniej warstwy, albo do podłoża. Niniejszej metody badania nie można jednak traktować jako sposobu pomiaru adhezji.Opisaną metodę można stosować albo jako ocenę spełnia/nie spełnia, albo, gdy warunki są odpowiednie, jako badanie w klasyfikacji sześciostopniowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2409:2013-06 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć
Data publikacji 08-09-2014
Data wycofania 05-03-2021
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 2409:2013 [IDT], ISO 2409:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2409:2008 - wersja polska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 2409:2021-03 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 2409:2021-03 - wersja angielska