PN-EN ISO 4628-8:2013-05 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 8: Ocena stopnia odwarstwienia i skorodowania wokół rysy lub innego sztucznego uszkodzenia

Zakres

W niniejszej części ISO 4628 ustalono metodę oceny odwarstwienia i skorodowania wokół rysy lub innego sztucznego uszkodzenia na pomalowanej płytce lub innej pomalowanej próbce do badań, spowodowanych środowiskiem korozyjnym.
Niniejsza część ISO 4628 nie obejmuje oceny korozji wżerowej ani głębokości wżeru.
UWAGA 1 Przykładami środowiska korozyjnego są sztuczne atmosfery, takie jak natrysk solanki, stosowany w metodzie badania ustalonej w ISO 9227,[7] i zanurzenie w wodzie morskiej, stosowane w metodzie badania ustalonej w ISO 15711[8]. Można również stosować naturalne środowiska.
UWAGA 2 Podczas oznaczania odwarstwienia i skorodowania można również oznaczać stopień innych uszkodzeń według niżej podanych metod:
— spęcherzenie zgodnie z ISO 4628-2[2];
— zardzewienie zgodnie z ISO 4628-3[3];
— spękanie zgodnie z ISO 4628-4[4];
— złuszczenie zgodnie z ISO 4628-5[5];
— korozję nitkową zgodnie z ISO 4628-10[6].

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4628-8:2013-05 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 8: Ocena stopnia odwarstwienia i skorodowania wokół rysy lub innego sztucznego uszkodzenia
Data publikacji 11-12-2015
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 4628-8:2012 [IDT], ISO 4628-8:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4628-8:2006 - wersja polska
ICS 87.040