PN-EN ISO 4628-3:2016-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 3: Ocena stopnia zardzewienia

Zakres

W niniejszej części ISO 4628 ustalono metodę oceny stopnia zardzewienia powłok poprzez porównanie z wzorcami obrazowymi.
Wzorce obrazowe zawarte w niniejszej części ISO 4628 przedstawiają pomalowane powierzchnie stalowe, które były niszczone w różnym stopniu przy połączeniu rdzy przenikającej przez powłokę i widocznej korozji podpowłokowej.
UWAGA 1 Wzorce obrazowe wybrano z "Europejskiej skali rdzy" opublikowanej przez Europejskie Zrzeszenie Związków Producentów Farb, Farb Graficznych i Farb Artystycznych (CEPE) w Brukseli. Korelację między skalą ISO a "Europejską skalą rdzy" podano w Załączniku B, w Tablicy B.1.
UWAGA 2 Korelację między skalą ISO a systemem oceny ASTM D 610 podano w Załączniku B, w Tablicy B.2.
UWAGA 3 Powstawanie rdzy na niepomalowanych powierzchniach stalowych określa się zgodnie z ISO 8501-1(stopnie skorodowania A, B, C i D).
UWAGA 4 Patrz ISO 4628-1 dotyczącą systemu określania ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności zmian w wyglądzie powłok, a także ogólnych zasad systemu.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4628-3:2016-03 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 3: Ocena stopnia zardzewienia
Data publikacji 09-03-2016
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 4628-3:2016 [IDT], ISO 4628-3:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4628-3:2005 - wersja polska
ICS 87.040