PN-EN 1047-2:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do przechowywania nośników informacji

Zakres

W niniejszej części Normy Europejskiej EN 1047 określono wymagania dotyczące odporności ogniowej pomieszczeń i pojemników do przechowywania nośników informacji. Podano w niej metodę badania stosowaną w celu określenia zdolności pomieszczeń i pojemników do ochrony wrażliwych na temperaturę i wilgoć nośników informacji (patrz 3.5) i systemów sprzętowych (patrz 3.6) od skutków pożaru. Ponadto określono metodę badania odporności na naprężenia mechaniczne (test uderzeniowy) udostępnione przez pokoje danych typu B i kontenery danych. Określono również wymagania dla próbek do badań, dokumentacji technicznej próbki badawczej, próbek materiałów, wyposażenia fizycznego, korelacji próbek do dokumentacji technicznej i przygotowania do badań typu, jako procedur badawczych, jak również produkcji seryjnej.
Ponadto podano schemat klasyfikacji pomieszczeń danych i kontenerów danych wynikających z wyników badań (patrz Tablica 1). Oprócz zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, poprawnie zainstalowane pomieszczenia danych i kontenery danych zapewniają zdefiniowaną ochronę przed uderzeniami spowodowanymi awarią podczas pożaru komponentów i obiektów zewnętrznych w pomieszczeniu danych lub pojemniku danych.Pomieszczenia do przechowywania nośników informacji i pojemniki z danymi o takiej samej konstrukcji, zabezpieczeniu i cechach konstrukcyjnych (rodzaj i grubość materiałów konstrukcyjnych i ochronnych, geometria przylg, zamknięcia, drzwi itp.) będą miały taką samą klasyfikację ochrony, jak w przypadku próbki do badań, jeśli tolerancje mieszczą się w granicach określonych w Rozdziale 7.
UWAGA Niniejsza Norma Europejska nie reguluje użytkowania pomieszczeń z danymi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego w poszczególnych krajach. Przy konstruowaniu pomieszczeń do przechowywania nośników danych zaleca się uwzględnienie odpowiednich wymagań krajowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1047-2:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do przechowywania nośników informacji
Data publikacji 30-07-2019
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 273, Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających
Wprowadza EN 1047-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1047-2+A1:2013-07 - wersja angielska
ICS 13.220.40, 13.310, 35.020