PN-EN 1047-1:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Część 1: Szafy do przechowywania nośników danych

Zakres

Ta część niniejszej Normy Europejskiej określa wymagania dotyczące ognioodpornych szaf i wkładów na dyskietki.
Wyznaczono dwie metody badania w celu określenia odporności ognioodpornych szaf do przechowywania danych w celu ochrony wrażliwych na temperaturę i wilgotność zawartości przed skutkami pożaru: próba ogniowa i próba ogniowa wraz z testem uderzenia. Wyznaczono dwa poziomy intensywności pożaru (S 60 i S 120) w zależności od czasu narażenia na ogień; i trzy klasy ochrony (P, D i DIS) zostały określone dla maksymalnych wzrostów temperatury i wilgotności dozwolonych we wnętrzu szafy do przechowywania nośników danych.
Wkłady na dyskietki (DI 60 P/DIS i DI 120 P/DIS) instalowane są w szafach do przechowywania nośników danych odpowiednio w klasach ochrony S 60 P lub S 120 P i poddawane badaniom odporności ogniowej (patrz 5.1.2).
Określono również wymagania dla próbek do badań, dokumentacji technicznej próbki badawczej, korelacji próbki do dokumentacji technicznej, przygotowania do badania typu i procedur badań.
Przedstawiono również schemat klasyfikacji ognioodpornych szaf do przechowywania nośników danych i wkładów dyskietkowych wynikających z wyników badań (patrz Tablica 1).
Wkłady na dyskietki powinny być instalowane w szafach do przechowywania nośników danych tej samej klasy, co serie klas zabezpieczających odpowiednio S 60 P i S 120 P, w których wkład został przebadany zgodnie z 5.1.2. Tam, gdzie zainstalowanych jest kilka wkładów, należy je wbudować jeden obok drugiego lub jeden nad drugim, odpowiednio od dołu do góry. Objętość i całkowita wysokość zainstalowanych wkładów nie powinna przekraczać 50% całkowitej objętości wewnętrznej lub 50% odpowiednio wysokości wewnętrznej szafy, w której są zainstalowane. Wymiary wkładów można dostosować, zwiększając szerokość i głębokość do odpowiednich wymiarów szaf do przechowywania nośników danych. Zmniejszenie tych wymiarów, a także zmiana wysokości jest dopuszczalna tylko w ramach określonej tolerancji.
Wzrost temperatury podczas badań typu na szafach do przechowywania nośników danych i wkładach na dyskietki będzie brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o dozwolonych instalacjach wkładów na dyskietki. W przypadku dozwolonej instalacji wzrost temperatury w szafie do przechowywania nośników danych (ΔTA ⋅K ) nie powinien przekraczać wzrostu temperatury w badanej szafie do przechowywania nośników danych ( B ΔT ⋅K ), w której wkłady na dyskietki została przebadane, różnica między maksymalną dopuszczalną wartością dla dyskietek ( i ΔT ⋅K ) i maksymalnym dopuszczalnym wzrostem temperatury (30 K), tj. ), t.j.: ∆Ta - ∆Tb ≤ 30 K - ∆Ti (patrz przykład w Załączniku B).
Opis instalacji wkładów dyskietkowych powinien zostać podany w dokumentacji technicznej producenta.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1047-1:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Część 1: Szafy do przechowywania nośników danych
Data publikacji 04-12-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 273, Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających
Wprowadza EN 1047-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1047-1:2006 - wersja polska
ICS 13.220.40, 13.310, 35.020