PN-EN ISO 14119:2014-03 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami -- Zasady projektowania i doboru

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono zasady projektowania i doboru urządzeń blokujących sprzężonych z osłonami, niezależnie od źródła zasilania ich energią.
Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy tych części osłon, które pobudzają urządzenia blokujące.
UWAGA W normie ISO 14120 określono ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon przewidzianych głównie do ochrony osób przed zagrożeniami mechanicznymi. Norma ISO 13849-1 lub IEC 62061 dotyczy przetwarzania sygnału z urządzenia blokującego, służącego do zatrzymania i unieruchomienia maszyny.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie zawiera wszystkich szczegółowych wymagań dotyczących systemów z przekładanymi kluczami.
Niniejsza Norma Międzynarodowa zawiera rozwiązania mające na celu zmniejszenie możliwości obchodzenia i wyłączenia z działania urządzeń blokujących, w sposób dający się racjonalnie przewidzieć.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14119:2014-03 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami -- Zasady projektowania i doboru
Data publikacji 03-03-2014
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 14119:2013 [IDT], ISO 14119:2013 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1088+A2:2011 - wersja polska
ICS 13.110