PN-EN 1088+A2:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14119:2014-03 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami -- Zasady projektowania i doboru

Zakres

W niniejszej normie określono zasady projektowania i doboru, niezależnie od natury źródła energii, urządzeń blokujących sprzężonych z osłonami (jak zdefiniowano w EN 292-1:1991, 3.23.1 "urządzenie blokujące [blokada]", 3.22.4 "osłona blokująca" oraz 3.22.5 "osłona blokująca z urządzeniem ryglującym"). W normie podano także wymagania, które odnoszą się szczególnie do elektrycznych urządzeń blokujących (patrz Rozdział 6). Niniejsza norma dotyczy tych części osłon, które uruchamiają urządzenia blokujące. Wymagania dotyczące osłon są podane w prEN 953. prEN 954-1 dotyczy przetwarzania sygnału wysyłanego przez urządzenie blokujące w celu zatrzymania i unieruchomienia maszyny

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1088+A2:2011 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami -- Zasady projektowania i doboru
Data publikacji 19-09-2011
Data wycofania 03-03-2014
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN 1088:1995+A2:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1088+A2:2008 - wersja niemiecka, PN-EN 1088+A2:2008 - wersja angielska
ICS 13.110
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14119:2014-03 - wersja angielska, PN-EN ISO 14119:2014-03 - wersja polska