PN-EN ISO 2409:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2409:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Farby i lakiery -- Metoda siatki nacięć

Zakres

Określono metodę oceny odporności powłoki na odrywanie od podłoża, po uprzednim jej nacięciu aż do podłoża. Nacięcie wykonuje się w postaci siatki. Badana właściwość zależy, obok innych czynników, od przyczepności powłoki do poprzedniej warstwy lub do podłoża. Metoda może być stosowana jako próba tak/nie, lub jako metoda klasyfikacji za pomocą sześciu stopni. Podłoża twarde i miękkie wymagają odmiennego przeprowadzenia badania

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2409:1999 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Metoda siatki nacięć
Data publikacji 07-01-1999
Data wycofania 23-07-2007
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 2409:1994 [IDT], ISO 2409:1992 [IDT]
Zastępuje PN-C-81531:1980 - wersja polska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 2409:2007 - wersja angielska, PN-EN ISO 2409:2007 - wersja niemiecka