PN-EN ISO 2409:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2409:2008 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć

Zakres

Opisano metodę oceny odporności powłok lakierowych na odrywanie od podłoży, po uprzednim ich nacięciu w postaci siatki aż do podłoża. Metoda może być stosowana jako próba wytrzymuje/nie wytrzymuje, lub jako metoda klasyfikacji za pomocą sześciu stopni. Podłoża twarde i miękkie wymagają odmiennego przeprowadzenia badania

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2409:2007 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć
Data publikacji 23-07-2007
Data wycofania 29-08-2008
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 2409:2007 [IDT], ISO 2409:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2409:1999 - wersja polska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 2409:2008 - wersja polska