PN-EN ISO 2409:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2409:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć

Zakres

Opisano metodę oceny odporności powłok z farb na odwarstwienie od podłoży w wyniku nacięcia powłoki w postaci prostokątnej siatki, przechodzącej przez powłokę do podłoża. Metodę można stosować albo jako ocenę spełnia/nie spełnia, albo jako badanie do klasyfikacji sześciostopniowej Podłoża twarde i miękkie wymagają różnych sposobów badania

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2409:2008 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć
Data publikacji 29-08-2008
Data wycofania 30-06-2013
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 2409:2007 [IDT], ISO 2409:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2409:2007 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 2409:2007 - wersja angielska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 2409:2013-06 - wersja angielska, PN-EN ISO 2409:2013-06 - wersja polska