PN-ISO 15184:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15184:2013-04 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową

Zakres

Ustalono metodę oznaczania twardości powłoki przez nacisk ołówków o znanej twardości na powłokę. Wykaz informacji dodatkowych, wymaganych dla każdego zastosowania opisanej metody, podano w załączniku A (normatywnym)

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 15184:2001 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową
Data publikacji 13-12-2001
Data wycofania 17-04-2013
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza ISO 15184:1998 [IDT]
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15184:2013-04 - wersja angielska, PN-EN ISO 15184:2013-04 - wersja niemiecka