PN-EN 50342-1:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Akumulatory ołowiowe rozruchowe-- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do akumulatorów kwasowo-ołowiowych o napięciu znamionowym 12 V, używanych głównie jako źródła energii do uruchamiania silników spalinowych, oświetlenia, a także urządzeń pomocniczych pojazdów z silnikiem spalinowym. Te akumulatory są powszechnie nazywane "rozruchowymi". Akumulatory o nominalnym napięciu 6 V są również objęte zakresem niniejszej normy. Wszystkie napięcia przywołane w tej normie trzeba podzielić przez dwa aby odnieść się do akumulatorów o napięciu 6V. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do akumulatorów w następujących celach:
− akumulatorów do samochodów osobowych,
− akumulatorów w pojazdach komercyjnych i przemysłowych.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do akumulatorów w innych celach, na przykład uruchamianie silników spalinowych wagonów lub do motocykli.

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50342-1:2016-01 - wersja angielska
Tytuł Akumulatory ołowiowe rozruchowe-- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań
Data publikacji 12-01-2016
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN 50342-1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50342-1:2007 - wersja polska, PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 - wersja angielska
ICS 29.220.20