PN-C-81952:1997 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych do celów specjalnych

Zakres

Podano podział rozcieńczalników na osiem rodzajów w zależności od zastosowania. Ustalono wymagania, badania oraz sposób pakowania, przechowywania i transportu rozcieńczalników

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-C-81952:1997P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81952:1997 - wersja polska
Tytuł Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych do celów specjalnych
Data publikacji 11-12-1997
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
ICS 87.060.30