PN-EN 13445-1:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13445-1:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Podano terminy, definicje i jednostki, które są używane w całej EN 13445. Ponadto podano podstawowe zasady na których jest oparta każda jej część. Norma ma zastosowanie do nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych pracujących przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu 0,5 bar, ale może być również stosowana do zbiorników pracujących przy ciśnieniu niższym, łącznie z podciśnieniem

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13445-1:2006/Ap1:2007P
View FilePN-EN 13445-1:2006P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13445-1:2006 - wersja polska
Tytuł Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 16-03-2006
Data wycofania 29-10-2009
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 13445-1:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13445-1:2002 - wersja angielska
ICS 23.020.30
Zastąpiona przez PN-EN 13445-1:2009 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 13445-1:2006/A1:2007E, PN-EN 13445-1:2006/A2:2007E, PN-EN 13445-1:2006/Ap1:2007P, PN-EN 13445-1:2006/A3:2007E, PN-EN 13445-1:2006/A1:2008P, PN-EN 13445-1:2006/A2:2008P, PN-EN 13445-1:2006/A3:2008P