PN-EN 13445-1:2006/A3:2007 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Zmieniono: Wprowadzenie, Zakres normy, Postanowienia ogólne, Powołania normatywne; dodano nowy Rozdział 3 i zmieniono numerację istniejącego Rozdziału 3 na Rozdział 4 oraz istniejącego Rozdziału 4 na Rozdział 5. Dodano nowe Załączniki A i B, zaktualizowano tekst Załącznika ZA oraz poprawiono Tablicę ZA.1

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13445-1:2006/A3:2007 - wersja angielska
Tytuł Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 20-09-2007
Data wycofania 15-04-2008
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 13445-1:2002/A3:2007 [IDT]
ICS 23.020.30