PN-EN 13445-1:2006/A1:2007 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Zmieniono trzeci paragraf podpunktu 1.1, w rozdziale 3 dodano definicję obszaru pełzania

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13445-1:2006/A1:2007 - wersja angielska
Tytuł Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 13-07-2007
Data wycofania 15-04-2008
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 13445-1:2002/A1:2007 [IDT]
ICS 23.020.30