PN-EN 13445-1:2006/A2:2007 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W punkcie 1.1 Postanowienia ogólne usunięto stwierdzenie: "Części 2, 4 i 5 niniejszego wydania normy nie podają w odpowiednich obszarach postanowieniach wymagań dla zbiorników projektowanych przy zastosowaniu metody projektowania przez analizę - droga bezpośrednia (DBA) EN 13445-3:2002, załącznik B."

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13445-1:2006/A2:2007 - wersja angielska
Tytuł Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 18-01-2007
Data wycofania 15-04-2008
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 13445-1:2002/A2:2006 [IDT]
ICS 23.020.30