PN-C-81911:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

Zakres

Podano podział farb na dwa rodzaje w zależności od przeznaczenia. Ustalono wymagania dotyczące właściwości fizykomechanicznych i odpornościowych. Określono sposób pobierania próbek. Podano opis badań. Ustalono sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81911:1997 - wersja polska
Tytuł Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Data publikacji 11-12-1997
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
ICS 87.040