PN-C-81935:2001 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Emalie poliuretanowe

Zakres

Podano podział emalii na dwa rodzaje w zależności od składu recepturowego. Ustalono wymagania dotyczące właściwości fizykomechanicznych i odpornościowych. Określono sposób pobierania próbek. Podano opis badań. Ustalono sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81935:2001 - wersja polska
Tytuł Emalie poliuretanowe
Data publikacji 06-11-2001
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
ICS 87.040