PN-C-81907:2003 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe

Zakres

Podano podział farb na trzy rodzaje, w zależności od przeznaczenia. Ustalono wymagania i metody badań, dotyczące właściwości fizykochemicznych poszczególnych rodzajów farb oraz właściwości dekoracyjnych, mechanicznych i odpornościowych powłok. Podano sposób pobierania próbek, sprawdzania i przygotowania próbek do badań, przygotowania powłok do badań i oznaczania grubości powłoki. Ustalono sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81907:2003 - wersja polska
Tytuł Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe
Data publikacji 09-07-2003
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
ICS 87.040