PN-C-81608:1998 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Emalie chlorokauczukowe

Zakres

Podano podział emalii na dwa rodzaje, w zależności od zastosowania. Ustalono wymagania dotyczące ochrony życia, zdrowia i środowiska oraz wymagania dotyczące właściwości fizykomechanicznych i odpornościowych. Określono sposób pobierania próbek. Podano opis badań. Ustalono sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81608:1998 - wersja polska
Tytuł Emalie chlorokauczukowe
Data publikacji 12-01-1998
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
ICS 87.040