PN-C-81901:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Farby olejne i alkidowe

Zakres

Podano podział farb na osiem rodzajów, w zależności od przeznaczenia i rodzaju spoiwa. Ustalono wymagania i metody badań, dotyczące właściwości fizykochemicznych poszczególnych rodzajów farb oraz właściwości dekoracyjnych, mechanicznych i odpornościowych powłok. Podano sposób pobierania próbek, sprawdzania i przygotowania próbek do badań, przygotowania powłok do badań i oznaczania grubości powłoki. Ustalono sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81901:2002 - wersja polska
Tytuł Farby olejne i alkidowe
Data publikacji 05-11-2002
Data wycofania 03-10-2019
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Zastępuje PN-C-81901:1997 - wersja polska
ICS 87.040