PN-C-81901:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-81901:2002 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Farby i podkłady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane

Zakres

Podano podział farb na cztery rodzaje w zależności od przeznaczenia i rodzaju spoiwa. Ustalono wymagania dotyczące właściwości fizykomechanicznych i odpornościowych. Określono sposób pobierania próbek. Podano opis badań. Ustalono sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81901:1997 - wersja polska
Tytuł Farby i podkłady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
Data publikacji 07-07-1997
Data wycofania 05-11-2002
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-C-81901:2002 - wersja polska