PN-EN 50132-1:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62676-1-1:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN
Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1: Wymagania systemowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania minimalne dotyczące systemów dozorowych CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia. W niniejszej Normie Europejskiej podano minimalne wymagania funkcjonalne i eksploatacyjne, do uzgodnienia między klientem i dostawcą w wymaganiach użytkowych, ale nie podano wymagań dotyczących projektowania, planowania, instalowania, testowania, działania ani konserwacji (patrz Wytyczne Stosowania w EN 50132-7:1996). Z zakresu niniejszej Normy Europejskiej wyłączono instalowanie zdalnie monitorowanych systemów CCTV uruchamianych przez czujki. Niniejsza Norma Europejska dotyczy także systemów CCTV współdzielących z innymi aplikacjami środki wykrywania, wyzwalania, połączeń wewnętrznych, sterowania, komunikacji i zasilania. Działanie systemu CCTV nie powinno podlegać niekorzystnemu wpływowi innych aplikacji. Wymagania dotyczące elementów CCTV są podane tam, gdzie związane środowisko jest sklasyfikowane. Ta klasyfikacja opisuje środowisko, w którym można spodziewać się pracy elementu CCTV zgodnej z projektem. Gdy wymagania czterech klas środowiskowych są niewystarczające, z uwagi na ekstremalne warunki spotykane w pewnych umiejscowieniach geograficznych, mają zastosowanie szczególne warunki krajowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50132-1:2012 - wersja polska
Tytuł Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1: Wymagania systemowe
Data publikacji 02-11-2012
Data wycofania 29-09-2014
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 52, Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Wprowadza EN 50132-1:2010 [IDT], EN 50132-1:2010/corrigendum Jun. 2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50132-1:2010 - wersja angielska
ICS 13.310, 33.160.40
Zastąpiona przez PN-EN 62676-1-1:2014-06 - wersja angielska