PKN-CLC/TS 50131-7:2011 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 7: Wytyczne stosowania

Zakres

Niniejsze wytyczne stosowania zawierają wskazówki dotyczące projektowania, planowania, obsługi, instalowania, uruchomienia i konserwacji I&HAS instalowanych w budynkach. Wymagania dotyczące I&HAS opisane są w EN 50131-1:2006. Zalecenia niniejszej Specyfikacji Technicznej (TS) mają zastosowanie także do systemów IAS i HAS w przypadku gdy są one zainstalowane niezależnie. W przypadku gdy I&HAS nie realizuje funkcji wykrywania intruzów, wymagania odnoszące się do wykrywania włamania nie mają zastosowania. W przypadku gdy I&HAS nie posiada funkcji sygnalizacji napadów, wymagania odnoszące się do sygnalizacji napadów nie mają zastosowania. Niniejsze wytyczne stosowania mają pomóc osobom odpowiedzialnym za wykonanie I&HAS w uzyskaniu odpowiedniego projektu I&HAS w zakresie wymaganych zabezpieczeń oraz określającego stopień funkcjonalności systemu wymagany do zapewnienia stopnia zabezpieczenia uważanego za odpowiedni. Niniejsze wytyczne stosowania mają też pomóc osobom odpowiedzialnym za dobór urządzeń odpowiednich do wymaganego poziomu funkcjonalności oraz warunków środowiskowych, w których urządzenia te będą pracować. Niniejsze wytyczne stosowania odnoszą się do wszystkich klas i stopni I&HAS każdego rozmiaru i złożoności. Zaleca się korzystanie z niniejszych wytycznych stosowania wraz z EN 50131-1:2006

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CLC/TS 50131-7:2011 - wersja polska
Tytuł Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 7: Wytyczne stosowania
Data publikacji 08-11-2011
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 52, Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Wprowadza CLC/TS 50131-7:2010 [IDT]
ICS 13.310