PN-EN IEC 60669-2-1:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Elektroniczne urządzenia sterujące

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 został w całości zastąpiony następującym tekstem:
Niniejsza część IEC 60669 dotyczy elektronicznych urządzeń sterujących, jest to ogólny termin obejmujący łączniki elektroniczne, domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES), systemy automatyki i sterowania budynkowego (BACS) i elektroniczne moduły rozszerzające.
Dotyczy łączników elektronicznych na prąd przemienny (AC), o znamionowym napięciu nieprzekraczającym 250 V i prądzie znamionowym nieprzekraczającym 16 A, przeznaczonych do stałych instalacji domowych i podobnych, wewnętrznych lub zewnętrznych i modułów rozszerzających o znamionowym napięciu nieprzekraczającym 250 V AC i 120 V DC.
Niniejszy dokument dotyczy również elektronicznych łączników zdalnego sterowania (RCS) i elektronicznych przekaźników czasowych (TDS). Szczegółowe wymagania w Załączniku FF.
Łączniki zawierające tylko elementy pasywne takie jak rezystory, kondensatory, cewki indukcyjne, termistory (PTC) i (NTC), warystory, obwody drukowane i złącza nie są uważane za elektroniczne urządzenia sterujące.
Niniejszy dokument dotyczy również łączników elektronicznych i łączników HBES/BACS do obsługi oświetlenia oraz sterowania oświetleniem, a także do sterowania prędkością obrotową silników, oraz do innych celów (na przykład do sterowania ogrzewaniem).
Działania i/lub sterowania, o których wspomniano powyżej, mogą być przesyłane za pośrednictwem np. linii energetycznej, skrętki, światłowodu, częstotliwością radiową, podczerwienią itp. i wykonywane są:
– celowo za pomocą elementu uruchamiającego, klucza, karty itp., za pomocą czujnika, poprzez dotyk, zbliżenie, obrót, sygnał optyczny, akustyczny, termiczny;
– środkami fizycznymi, np. światłem, temperaturą, wilgotnością, czasem, prędkością wiatru, obecnością ludzi;
– przez jakikolwiek inny wpływ.
Niniejszy dokument dotyczy również elektronicznych urządzeń sterujących, które obejmują zintegrowane radioodbiorniki i nadajniki.
Niniejszy dokument obejmuje wymagania dotyczące puszek montażowych ale tylko tych, które są niezbędne do przeprowadzania badań elektronicznych urządzeń sterujących.
Wymagania dla puszek montażowych ogólnego przeznaczenia są podane w odpowiedniej części IEC 60670, jeśli dotyczą.
Urządzenia zgodne z niniejszą normą są dostosowane do użytkowania w temperaturze otoczenia nieprzekraczająca 25 °C, sporadycznie mogącej osiągać 35 °C z dolną granicą temperatury powietrza otoczenia -5 °C.
UWAGA 1 Dla niższych temperatur, patrz Załącznik E.
Niniejszy dokument nie obejmuje aspektów bezpieczeństwa funkcjonalnego.
W miejscach, w których panują specjalne warunki, takie jak statki, pojazdy itp. oraz w
miejsca niebezpiecznych, na przykład zagrożonych wybuchem i/lub o specjalnych konstrukcjach mogą być niezbędne dodatkowe wymagania.
Niniejszy dokument nie dotyczy urządzeń, które są przeznaczone do wbudowania
lub są przeznaczone do dostarczenia wraz z konkretnym urządzeniem. W Załączniku AA pokazano przykładowe projekty łączników elektronicznych oraz łączników systemów HBES/BACS.
Dodatkowe wymagania dla elektronicznych urządzeń sterujących wykorzystujących technologię DLT zgodnie z IEC 62756-1 podano w Załączniku CC.
Informacje dla ściemniaczy z regulacją odcięcia kąta elektrycznego podano jedynie w celach informacyjnych w Załączniku EE.
UWAGA 2 Łączniki elektroniczne i łączniki systemów HBES/BACS bez łącznika elektromechanicznego w obwodzie głównym nie zapewniają „stanu pełnego rozłączenia”. Taki obwód po stronie obciążenia należy uważać za obwód pod napięciem.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 60669-2-1:2023-04/AC:2024-04E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60669-2-1:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Elektroniczne urządzenia sterujące
Data publikacji 18-04-2023
Liczba stron 144
Grupa cenowa XB
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN IEC 60669-2-1:2022 [IDT], IEC 60669-2-1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60669-2-1:2007/A12:2010 - wersja angielska, PN-EN 60669-2-1:2007/A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 60669-2-1:2007/A1:2009 - wersja polska, PN-EN 60669-2-1:2007 - wersja polska
ICS 29.120.40