PN-EN IEC 60669-2-1:2023-04/A11:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Elektroniczne urządzenia sterujące

Zakres

1. Zmieniono Rozdział 1 „Zakres" poprzez usunięcie Uwagi 2 oraz poprzez podanie informacji, że działanie i/lub sterowanie, o którym mowa w powyższym Rozdziale, może być transmitowane za pomocą sygnału elektronicznego, oraz, że niniejsza norma ma również zastosowanie do elektronicznych urządzeń sterujących wykorzystujących technologię DLT zgodnie z IEC 62756-1. Dodatkowe wymagania podano w Załączniku CC.
2. Zmodyfikowano Rozdział 16 poprzez wykreślenie Uwagi 4 z Tablicy 15.
3. W Podrozdziale 17.1 w Tablicy 101 zmodyfikowano treść oraz Uwagę g).
4. Zmodyfikowano Uwagi 1 i 2 oraz Tablicę 102 w Podrozdziale 18.1 oraz dodano informacje, że podczas badań powinno być symulowana normalna praca. Zmodyfikowano także treść Podrozdziału 18.102.
5. Zmodyfikowano Podrozdział 19.1 poprzez wprowadzenie wymagania o badaniach dla przełączników HBES/BACS i dla badania przedłużaczy elektronicznych.
6. W Podrozdziale 23.102.3 zmieniono oznakowanie Tablicy 107 na Tablicę 108.
7. Zmieniono Rozdział 26 dotyczący wymagań EMC poprzez:
- dodanie w 26.1 informacji dotyczącej elektronicznych urządzeń sterujących wykorzystujących technologię radiową,
- zmianę treści w 26.1.1 dotyczącej elektronicznych urządzeń sterujących niewykorzystujących i wykorzystujących częstotliwości radiowe,
- zmianę w 26.1.2 dotyczącą przełączników HBES/BACS wykorzystujących PL (linie zasilające),
- modyfikację 26.2.1 dotyczącą wymagania dla badań elektronicznych urządzeń sterujących,
- zmianę w 26.2.6 dotyczącą badania zgodnego z IEC 61000-4-3, z wyjątkiem pasm wyłączenia,
- zmianę dotyczącą poziomu badania,
- w 26.3.1 wprowadzono wymaganie dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących,
- zmianę treści 26.3.2,
- modyfikację 26.3.3 dotyczącą urządzeń sterujących z przełącznikami HBES/BACS oraz ich jednostek przedłużających,
- modyfikację 26.3.4 poprzez wprowadzenie wymagań dotyczących emisji promieniowania.
8. Zmieniono Rozdział 101 poprzez wprowadzenie wymagań dla kondensatorów i rezystorów.
9. Dodano Rozdział Z.101, opisujący wymagania dotyczące widma radiowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60669-2-1:2023-04/A11:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Elektroniczne urządzenia sterujące
Data publikacji 15-06-2023
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN IEC 60669-2-1:2022/A11:2022 [IDT]
ICS 29.120.40