PN-EN 60730-1:2016-10/A2:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Zmieniono niektóre definicje z Rozdziału 2. Zmiana dotyczy również Tablicy 1, 12 oraz 16. Wprowadzono niewielkie zmiany do Rozdziałów: 8, 11, 14, 20, 24, 25 oraz Załączników: H, J, Q oraz T. W projekcie jest przywołany w większości niezmieniony tekst normy podstawowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60730-1:2016-10/A2:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 10-10-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN 60730-1:2016/A2:2022 [IDT], IEC 60730-1:2013/AMD2:2020 [IDT]
ICS 97.120