PN-EN 60730-1:2016-10/A1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza norma ma zastosowanie do regulatorów zasilanych z baterii lub akumulatorów, dla których wymagania są zawarte w normie, łącznie z Załącznikiem V. Należy dodać następujące nowe podrozdziały: 1.1.9 Niniejsza norma ma zastosowanie do bezpieczeństwa elektrycznego i funkcjonalnego regulatorów zdolnych do odbierania sygnałów komunikacyjnych, w tym sygnałów do rozliczeń energii zasilania i odpowiadania na żądania. Sygnały mogą być przesyłane do lub odbierane z jednostki zewnętrznej, będących częścią kontrolną (przewodowe) lub do i z jednostek zewnętrznych, które nie są częścią sterowania (bezprzewodowe) w ramach testu. 1.1.10 Niniejsza norma nie jest adresowana do całości sygnału wychodzącego do urządzeń sieciowych, takiego jak współdziałania z innymi urządzeniami, chyba że jest on oceniany jako część systemu sterowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60730-1:2016-10/A1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 10-07-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN 60730-1:2016/A1:2019 [IDT], IEC 60730-1:2013/AMD1:2015 [IDT]
ICS 97.120