PN-EN 60669-1:2018-04 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Ta część normy IEC 60669 dotyczy łączników funkcjonalnych ogólnego zastosowania załączanych ręcznie, wyłącznie prądu przemiennego (AC) na napięcie znamionowe nieprzekraczające 440 V i prąd znamionowy nieprzekraczający 63 A, przeznaczonych do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.
Dla łączników z zaciskami bezgwintowymi prąd znamionowy jest ograniczony do 16 A.
Łączniki objęte niniejszą normą są przeznaczone, w stosownych przypadkach, do sterowania podczas normalnego użytkowania wszystkimi obciążeniami podanymi niżej:
- obwodem o obciążeniu żarówkowym;
- obwodem o obciążeniu lampami z zewnętrznym urządzeniem sterującym pracą lamp (np. LED,
CFL, świetlówkami);
- obwodem o obciążeniu lampami samostatecznikowymi (np. LEDi lub CFLi);
- obwodem o obciążeniu praktycznie rezystancyjnym o współczynniku mocy nie mniejszym niż 0,95;
- obwodem jednofazowym o obciążeniu silnikowym o prądzie znamionowym nie przekraczającym
3 A przy 250 V (750 VA) oraz 4,5 A (540 VA) przy 120 V i współczynniku mocy nie mniejszym niż 0,6. Dotyczy to obu łączników o prądzie znamionowym nie mniejszym niż 10 A, które nie zostały poddane dodatkowym badaniom oraz łączników o zestyku chwilowym o prądzie znamionowym nie mniejszym niż 6 A, które nie zostały poddane dodatkowym badaniom.
Niniejsza norma dotyczy również puszek do instalowania łączników, z wyjątkiem puszek do łączników podtynkowych. Norma dotyczy także takich łączników jak:
- łączniki z wbudowanymi lampkami sygnalizacyjnymi;
- łączniki elektromagnetyczne zdalnie sterowane (wymagania szczegółowe podano w IEC 60669-2-2);
- łączniki z wbudowanym urządzeniem zwłocznym (wymagania szczegółowe podano w IEC 60669-2-3);
- zestawy łączników spełniających inne funkcje (z wyjątkiem łączników w zestawach z bezpiecznikami);
- łączniki elektroniczne (wymagania szczegółowe podano w IEC 60669-2-1);
- łączniki z urządzeniem do wyprowadzenia i utrzymania przewodów giętkich (patrz Załącznik A);
- łączniki izolacyjne (wymagania szczegółowe podano w IEC 60669-2-4);
- łączniki i związane z nimi akcesoria do stosowania w domowych i budynkowych systemach elektronicznych· (wymagania szczegółowe podano w IEC 60669-2-5);
- łączników pożarowych (wymagania szczegółowe podano w IEC 60669-2-6).
Łączniki spełniające wymagania niniejszej normy są odpowiednie do stosowania w temperaturach otoczenia normalnie nieprzekraczających + 40 °C, ale których wartość średnia w ciągu 24 h nie przekroczy + 35 °C, a dolna wartość graniczna temperatury otoczenia - 5 °C.
Łączniki spełniające wymagania niniejszej normy są odpowiednie do wbudowania do urządzeń tylko w taki sposób i w takim miejscu, że jest mało prawdopodobne, że temperatura otoczenia przekroczy
+ 35 °C.
W miejscach, w których przeważają specjalne warunki pracy, takie jak na statkach, pojazdach i podobnych lokalizacjach oraz w pomieszczeniach niebezpiecznych, np. zagrożonych wybuchem, mogą być wymagane specjalne konstrukcje i/lub dodatkowe wymagania.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60669-1:2018-04/AC:2020-04E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60669-1:2018-04 - wersja angielska
Tytuł Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 12-04-2018
Liczba stron 162
Grupa cenowa XC
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 60669-1:2018 [IDT], IEC 60669-1:2017 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60669-1:2006/A2:2008 - wersja angielska, PN-EN 60669-1:2006 - wersja polska, PN-EN 60669-1:2006/IS1:2009 - wersja angielska, PN-EN 60669-1:2006/Ap1:2009 - wersja polska
ICS 29.120.40
Elementy dodatkowe PN-EN 60669-1:2018-04/AC:2020-04E