PN-EN 60669-2-5:2016-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60669-2-1:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe -- Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w domowych i budynkowych systemach elektronicznych (HBES)

Zakres

Niniejsza część IEC 60669 dotyczy łączników HBES na napięcie robocze nieprzekraczające 250 V a.c. i prąd znamionowy do 16 A włącznie oraz współpracujących z nimi podzespołów elektronicznych, przeznaczonych do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych, wewnętrznych lub zewnętrznych.
Norma dotyczy:
- łączników HBES przeznaczonych do sterowania obwodów z lampami i do regulowania jaskrawości świecenia lamp (ściemniacze) jak też do regulowania prędkości obrotowej silników (np. stosowanych w wentylatorach) i do innych zastosowań (np. w instalacjach ogrzewania);
- czujników, członów napędowych, gniazd wtyczkowych z łącznikiem, współpracujących podzespołów elektronicznych itp.
W niniejszej normie termin "łącznik HBES" stosuje się do opisu wszystkich rodzajów łączników HBES, np. łączników, czujników, członów napędowych, gniazd wtyczkowych z łącznikiem, współpracujących podzespołów elektronicznych itp.
Uruchamianie i sterowanie jest wykonywane:
- celowo przez użytkownika za pomocą członu napędowego, klucza, karty itp., z wykorzystaniem czujnika powierzchniowego lub członu czujnika reagującego na dotyk, zbliżenie, obrót, efekty optyczne, akustyczne, promieniowanie cieplne;
- za pomocą czynników fizycznych, np. światło, temperatura, wilgoć, czas, prędkość wiatru, obecność osób;
- za pomocą innych oddziaływań;
i przesyłane:
- sygnałem elektronicznym przenoszonym przez różne media, np. linią elektroenergetyczną (siecią zasilającą), skrętką dwużyłową, światłowodem, falami o częstotliwości radiowej, promieniowaniem podczerwonym itp.
Łączniki HBES spełniające wymagania niniejszej normy są odpowiednie do użytkowania w temperaturze otoczenia zazwyczaj nieprzekraczającej 25 °C, ale sporadycznie osiągającej 35 °C.
Niniejszą część IEC 60669 stosuje się także do obudów montażowych łączników HBES, z wyjątkiem tych łączników podtynkowych HBES, które spełniają wymagania normy IEC 60670-1.
Aspekty bezpieczeństwa funkcjonalnego łączników HBES nie są objęte niniejszą normą. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego powinny być objęte normami wyrobów, które są sterowane łącznikami HBES.
W miejscach, gdzie przeważają specjalne warunki, np. wyższa temperatura, mogą być wymagane specjalne konstrukcje.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 12-07-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60669-2-5:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe -- Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w domowych i budynkowych systemach elektronicznych (HBES)
Data publikacji 22-12-2016
Data wycofania 15-04-2024
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 60669-2-5:2016 [IDT], IEC 60669-2-5:2013 [MOD]
Zastępuje PN-EN 50428:2010 - wersja polska
ICS 29.120.40, 97.120
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60669-2-1:2023-04 - wersja angielska