PN-EN IEC 60071-2:2018-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60071-2:2024-02 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Koordynacja izolacji -- Część 2: Wytyczne stosowania

Zakres

Niniejsza część normy IEC 60071 stanowi wytyczne stosowania i dotyczy wyboru poziomów izolacji urządzeń lub instalacji w trójfazowych sieciach elektrycznych. Wskazuje jak określać wartości znormalizowanych napięć wytrzymywanych poziomów I i II wg normy IEC 60071-1 i uzasadnia skojarzenie tych wartości ze znormalizowanymi największymi dopuszczalnymi napięciami urządzenia.

To przyporządkowanie ma na celu wyłącznie potrzeby koordynacji izolacji. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa ludzi nie są przedmiotem niniejszej normy.

Niniejszy dokument obejmuje trójfazowe sieci prądu przemiennego, w których najwyższe napięcie urządzenia jest wyższe niż 1 kV. Wartości pochodne lub proponowane odnoszą się wprawdzie tylko do takich sieci, ale przedstawiane propozycje są słuszne także dla sieci dwu- i jednofazowych.

Dokument obejmuje izolację doziemną i międzyfazową oraz izolację wzdłużną.

Dokument nie dotyczy badań standardowych izolacji, które powinny być określone przez stosowne jednostki certyfikujące aparaturę.

Zawartość przewodnika wiąże się ściśle z procesem koordynacji izolacji przedstawionym graficznie w postaci schematu blokowego na Rys.1 w IEC 60071-1:2006. Rozdziały od 4 do 7 odpowiadają kwadratom i schemacie blokowym i zawierają szczegółowe informacje dotyczące realizacji koncepcji rządzących koordynacją izolacji, która prowadzi do określenia wymaganych poziomów wytrzymywanych.

Dokument podkreśla konieczność zastosowania na samym początku – uwzględnić wszystkie rodzaje napięć i przepięcia występujących w sieci podczas eksploatacji, niezależnie od najwyższego dopuszczalnego napięcia urządzenia. Zasadę kojarzenia wszystkich oddziaływań ze znormalizowanymi napięciami wytrzymywanymi realizuje się dopiero na końcu procesu wyboru tych napięć. Również na końcu tego procesu wytyczne odnoszą się do korelacji znormalizowanych poziomów izolacji i najwyższego napięcia urządzenia, rozważanej w normie IEC 60071-1.

Załączniki zawierają przykłady i szczegółowe informacje, wyjaśniające lub podtrzymujące koncepcje prezentowane w zasadniczej części tekstu normy, oraz zastosowane metody analityczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 28-06-2026 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN IEC 60071-2:2018-07 - wersja angielska
Tytuł Koordynacja izolacji -- Część 2: Wytyczne stosowania
Data publikacji 12-07-2018
Data wycofania 21-02-2024
Liczba stron 166
Grupa cenowa XC
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN IEC 60071-2:2018 [IDT], IEC 60071-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60071-2:2000 - wersja polska
ICS 29.080.01
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60071-2:2024-02 - wersja angielska