PN-EN 60445:2018-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60445:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy identyfikacji i znakowania zacisków urządzeń elektrycznych, takich jak oporniki, bezpieczniki, przekaźniki, styczniki, transformatory, maszyny wirujące oraz, gdziekolwiek ma to zastosowanie, zespołu takich urządzeń (na przykład zmontowanych układów); norma dotyczy również identyfikacji końcówek określonych przewodów. Norma ustala także podstawowe zasady stosowania określonych kolorów lub notacji alfanumerycznych do identyfikacji przewodów w celu uniknięcia dwuznaczności i zapewnienia ich poprawnego działania. Ustalone w normie kolory kabli lub ich alfanumeryczne notacje są przeznaczone do stosowania na samych kablach lub na ich osłonach, na urządzeniach elektrycznych i przewodach szynowych rozdzielni elektrycznych, na urządzeniach elektrycznych i instalacjach.
Niniejsza publikacja dotycząca podstaw bezpieczeństwa jest przede wszystkim skierowana do komitetów technicznych opracowujących normy zgodnie z zasadami wg. IEC Guide 104 i ISO/IEC Guide 51.
Nie jest ona adresowana do wytwórców sprzętu elektrycznego ani do jednostek certyfikujących.
Jednym z obowiązków komitetów technicznych jest, gdzie tylko jest to możliwe, stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa przy opracowywaniu publikacji normalizacyjnych. Wymagania dotyczące tych podstawowych zasad bezpieczeństwa nie mają zastosowania, jeśli nie zostaną powołane lub wprowadzone do odpowiednich publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 20-08-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60445:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów
Data publikacji 24-01-2018
Data wycofania 11-04-2022
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN 60445:2017 [IDT], IEC 60445:2017/COR1:2017 [IDT], IEC 60445:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60445:2011 - wersja angielska
ICS 29.020
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60445:2022-04 - wersja angielska