PN-EN ISO 14118:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące przewidzianych na etapie projektowania środków mających na celu zapobieżenie nieoczekiwanemu uruchomieniu maszyny (patrz 3.2), umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa podczas ingerencji człowieka w strefach niebezpiecznych (patrz Załącznik A).
Niniejszy dokument dotyczy nieoczekiwanego uruchomienia energią z wszelkich rodzajów jej źródeł, tzn.:
— zasilania, np. elektrycznego, hydraulicznego, pneumatycznego;
— energią zakumulowaną, wynikającą np. z grawitacji, ściśnięcia sprężyn;
— oddziaływań zewnętrznych, np. wiatru.
W niniejszym dokumencie nie określono poziomów zapewnienia bezpieczeństwa lub poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem. W niniejszym dokumencie określono dostępne środki zapobiegające nieoczekiwanemu uruchomieniu, ale nie określono tych środków w celu zapobieżenia nieoczekiwanemu uruchomieniu w odniesieniu do określonych maszyn.
UWAGA W normie typu C mogą być określone środki wymagane do zapobieżenia powstaniu szkody wynikającej z nieoczekiwanego uruchomienia. W przeciwnym przypadku odpowiednie wymagania dotyczące określonej maszyny należy określić na podstawie oceny ryzyka, co jest poza zakresem niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14118:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu
Data publikacji 18-05-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 14118:2018 [IDT], ISO 14118:2017 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1037+A1:2010 - wersja polska
ICS 13.110