PN-EN ISO 14118:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące zaprojektowanych środków mających na celu zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu maszyny (patrz 3.2) w celu zapewnienia bezpieczeństwa interwencji człowieka w strefach zagrożenia (patrz Załącznik A).
Niniejszy dokument dotyczy nieoczekiwanego uruchomienia energią ze wszystkich rodzajów jej źródeł, tzn.:
- energią zasilania, np. elektrycznego, hydraulicznego, pneumatycznego;
- energią zakumulowaną w wyniku np. grawitacji, ściśnięcia sprężyn;
- energią oddziaływań zewnętrznych, np. wiatru.
W niniejszym dokumencie nie określono poziomów zapewnienia bezpieczeństwa ani poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa dla części systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem. Chociaż w niniejszym dokumencie zidentyfikowano dostępne środki zapobiegania nieoczekiwanemu uruchomieniu, to nie określono środków zapobiegania nieoczekiwanemu uruchomieniu konkretnych maszyn.
UWAGA W normie typu C mogą być określone wymagane środki zapobiegania szkodom wynikającym z nieoczekiwanego uruchomienia. W przeciwnym razie wymagania dotyczące konkretnej maszyny powinny być określone przez ocenę ryzyka, co jest poza zakresem niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14118:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu
Data publikacji 18-05-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 14118:2018 [IDT], ISO 14118:2017 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1037+A1:2010 - wersja polska
ICS 13.110