PN-EN 10083-1:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10083-1+A1:1999 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Stale do ulepszenia cieplnego -- Techniczne warunki dostawy stali specjalnych

Zakres

Niniejsza Europejska Norma ustala techniczne warunki dostawy dla:
— półwyrobów kształtowanych na gorąco, np. kęsisk kwadratowych i płaskich, kęsów (patrz uwaga 3 i 4),
— prętów (patrz uwaga 3),
— walcówki,
— blach uniwersalnych,
— blach walcowanych na gorąco i zimno, bednarki, taśm,
— odkuwek swobodnie kutych i matrycowanych (patrz uwaga 3) wytworzonych ze stali niestopowych i stopowych (patrz uwaga 5) do ulepszania cieplnego wg tabl. 3 i dostarczanych w jednym ze stanów obróbki cieplnej podanych dla różnych kształtów wyrobów hutniczych w tabl. 1, wiersze 2÷7 i o jednym ze stanów powierzchni wg tabl. 2,
Stale te są w zasadzie przeznaczone do produkcji części maszyn ulepszonych cieplnie lub izotermicznie poddane przemianie bainitycznej, ale częściowo są również stosowane w stanie normalizowanym (patrz tabl. 10),
Wymagania własności mechanicznych ogranicza się do wyrobów o wymiarach wg tabl. 9 i 10.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10083-1:1993 - wersja polska
Tytuł Stale do ulepszenia cieplnego -- Techniczne warunki dostawy stali specjalnych
Data publikacji 02-02-1993
Data wycofania 16-11-1999
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10083-1:1991 [IDT]
ICS 77.140.10
Zastąpiona przez PN-EN 10083-1+A1:1999 - wersja polska