PN-EN 10083-1+A1:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10083-1:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Stale do ulepszania cieplnego -- Techniczne warunki dostawy wyrobów ze stali specjalnych

Zakres

Normą objęto półwyroby, pręty walcowane lub kute na gorąco, walcówkę, blachy uniwersalne, blachy grube, blachy cienkie, odkuwki swobodnie kute i matrycowane ze stali do ulepszania cieplnego. Podano wymagania dotyczące procesu wytwarzania, stanu dostawy, składu chemicznego, własności mechanicznych, twardości, hartowności, własności technologicznych, jakości wewnętrznej i zewnętrznej oraz warunki obróbki cieplnej, metod badań i cechowania wyrobów

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10083-1+A1:1999 - wersja polska
Tytuł Stale do ulepszania cieplnego -- Techniczne warunki dostawy wyrobów ze stali specjalnych
Data publikacji 16-11-1999
Data wycofania 02-11-2006
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10083-1:1991 + A1:1996 [IDT]
Zastępuje PN-H-84030-01:1989 - wersja polska, PN-EN 10083-1:1993 - wersja polska, PN-H-84019:1993 - wersja polska, PN-H-84030-04:1989 - wersja polska
ICS 77.140.10
Zastąpiona przez PN-EN 10083-1:2006 - wersja angielska, PN-EN 10083-1:2006 - wersja niemiecka
Elementy dodatkowe PN-EN 10083-1:1999/Ap1:2003P