PN-H-84019:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10083-1+A1:1999 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego -- Gatunki

Zakres

Podano wymagania dotyczące składu chemicznego wg analizy wytopowej 10 gatunków stali do nawęglania i 28 gatunków stali do normalizowania, ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego, dopuszczalnych odchyłek zawartości 9 pierwiastków wg analizy kontrolnej wyrobów hutniczych oraz wytrzymałości na rozciąganie, granicy plastycznosci, wydłużenia, przewężenia i udarności określonych dla 17 gatunków stali - na próbkach kwalifikacyjnych, dla 25 gatunków stali na próbkach z wyrobów normalizowanych i dla 25 gatunków stali - na próbkach wyrobów ulepszonych cieplnie. Podano także wymagania dotyczące twardości określonej dla 9 gatunków stali na wyrobach ulepszonych cieplnie i dla 28 gatunków stali - na wyrobach w stanie surowym i zmiękczonym. Dla 12 gatunków stali do hartowania powierzchniowego i ich 24 odmian podano pasma hartowności. W informacjach dodatkowych podano wytyczne dotyczące sposobów nawęglania i obróbki cieplnej oraz przeróbki plastycznej stali do utwardzania powierzchniowego oraz przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej stali do normalizowania i ulepszania cieplnego

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-84019:1993 - wersja polska
Tytuł Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego -- Gatunki
Data publikacji 09-03-1993
Data wycofania 06-06-2003
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza ISO 683-1:1987 [NEQ], ISO 683-11:1987 [MOD]
Zastępuje PN-H-84019:1975 - wersja polska
ICS 77.140.01, 77.140.10
Zastąpiona przez PN-EN 10083-1+A1:1999 - wersja polska