PN-O-91037:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12568:2002 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Obuwie ochronne -- Metalowe ochrony palców stopy

Zakres

Określono rodzaje, odmiany, wielkości, klasy oraz sposób oznaczenia metalowych ochron palców stopy, stosowanych do wnętrza obuwia ochronnego. Podano wymagania w zakresie wymiarów, materiału, wykonania, wykończenia, odporności na uderzenie oraz cechowania. Ustalono wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu. Opisano badania czterech właściwości ochron palców stopy. Omówiono ocenę wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-O-91037:1988 - wersja polska
Tytuł Obuwie ochronne -- Metalowe ochrony palców stopy
Data publikacji 31-05-1988
Data wycofania 06-05-2002
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Zastępuje PN-O-91037:1982 - wersja polska
ICS 21.060.40, 13.340.50
Zastąpiona przez PN-EN 12568:2002 - wersja polska