PN-H-84020:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10025:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia -- Gatunki

Zakres

Podano wymagania dotyczące składu chemicznego wg analizy wytopowej 27 gatunków stali niskostopowej konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia, dopuszczalnych odchyłek zawartości 9 pierwiastków wg analizy kontrolnej wyrobów hutniczych oraz granicy plastycznosci, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia, zginania i pracy łamania w/w 27 gatunków stali, określonych na próbkach pobranych z wyrobów hutniczych. Ustalono, że wyroby hutnicze z w/w stali dostarcza się w stanie surowym

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-84020:1988 - wersja polska
Tytuł Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia -- Gatunki
Data publikacji 09-05-1988
Data wycofania 09-08-2002
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Zastępuje PN-H-84020:1972 - wersja polska
ICS 77.140.10
Zastąpiona przez PN-EN 10025:2002 - wersja angielska