PN-EN 10025:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10025:2002 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych -- Warunki techniczne dostawy

Zakres

Podano wymagania dotyczące wyrobów długich i wyrobów płaskich walcowanych na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10025:2002 - wersja angielska
Tytuł Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych -- Warunki techniczne dostawy
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 27-12-2002
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10025:1990 [IDT], EN 10025:1990/A1:1993 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10025:1993 - wersja polska, PN-H-84020:1988 - wersja polska, PN-H-92120:1983 - wersja polska
ICS 77.140.50, 77.140.45
Zastąpiona przez PN-EN 10025:2002 - wersja polska