PN-EN IEC 60071-1:2020-04 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Koordynacja izolacji -- Część 1: Definicje, zasady i reguły

Zakres

Niniejsza część normy IEC 60071 dotyczy trójfazowych systemów elektroenergetycznych prądu przemiennego powyżej 1 kV. Określono procedurę doboru napięć wytrzymywanych dla izolacji międzyfazowej, izolacji faza-ziemia i izolacji wzdłużnej urządzeń oraz obiektów sieciowych. Podano w nim również szeregi znormalizowanych wartości, spośród których powinny być wybierane wartości napięć wytrzymywanych.

W niniejszym dokumencie zaleca się, aby wybrane napięcia wytrzymywane były skojarzone z najwyższym napięciem urządzeń. To skojarzenie stosuje się jedynie na potrzeby koordynacji izolacji. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa ludzi nie są przedmiotem tego dokumentu.

Chociaż zasady podane w niniejszej normie dotyczą również izolacji linii przesyłowych, wartości ich napięć wytrzymywanych mogą różnić się od standardowych napięć znamionowych wytrzymywanych.

Do zadań komitetów aparatowych należy wyszczególnienie napięć wytrzymywanych oraz procedur badań odpowiednich urządzeń z uwzględnieniem zaleceń niniejszej normy.

UWAGA Wszystkie reguły koordynacji izolacji podane w niniejszej normie są szczegółowo wyjaśnione, w szczególności, te które dotyczą związku między znormalizowanym napięciami wytrzymywanymi a najwyższymi napięciami urządzeń. Jeżeli więcej niż jeden zbiór znormalizowanych napięć wytrzymywanych jest skojarzony z tym samym najwyższym napięciem urządzeń, podane są wskazówki wyboru najwłaściwszego zbioru.

Niniejsza norma horyzontalna jest przede wszystkim przeznaczona do wykorzystania przez komitety techniczne przy przygotowywaniu norm zgodnie z zasadami określonymi w IEC Przewodnik 108.

Jednym z obowiązków komitetu technicznego jest, w stosownych przypadkach, stosowanie standardów horyzontalnych przy przygotowywaniu jego publikacji. Treść tego standardu horyzontalnego nie będzie obowiązywać, chyba że będzie się do tego wyraźnie odnosić lub zawierać w odpowiednich publikacjach.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60071-1:2020-04 - wersja angielska
Tytuł Koordynacja izolacji -- Część 1: Definicje, zasady i reguły
Data publikacji 29-04-2020
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN IEC 60071-1:2019 [IDT], IEC 60071-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60071-1:2008 - wersja polska, PN-EN 60071-1:2008/A1:2010 - wersja angielska
ICS 29.080.30, 01.040.29