PN-EN 61010-1:2011 - wersja polska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Specifies general safety requirements for electrical equipment intended for professional, industrial process and educational use, any of which may incorporate computing devices, when used under the normal and the extended environmental conditions. Definitions of 40 terms applied in the standard are given

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61010-1:2011/AC:2019-06P
View FilePN-EN 61010-1:2011/AC:2019-06P,

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61010-1:2011 - wersja polska
Tytuł Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 03-02-2015
Liczba stron 164
Grupa cenowa XC
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 69, Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
Wprowadza EN 61010-1:2010 [IDT], IEC 61010-1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61010-1:2004 - wersja polska, PN-EN 61010-1:1999 - wersja polska, PN-EN 61010-1:1999/A2:1999 - wersja polska
ICS 19.080, 71.040.10
Elementy dodatkowe PN-EN 61010-1:2011/AC:2019-06P, PN-EN 61010-1:2011/A1:2019-04P