PN-EN 61000-6-2:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61000-6-2:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach przemysłowych

Zakres

Podano wymagania z zakresu odporności na różne zjawiska zaburzeniowe o charakterze ciągłym lub przejściowym, przewodzone lub promieniowane, oraz wyładowania elektrostatyczne w odniesieniu do urządzeń elektronicznych i elektrycznych przewidzianych do pracy w środowiskach przemysłowych, dla których nie ma odpowiednich norm wyrobów lub norm grup wyrobów. Środowiska podane dotyczą środowiska przemysłowego wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Otoczenie przemysłowe charakteryzyje się jedną lub kilkoma z niżej wymienionych cech: urządzenia są urządzeniami przemysłowymi, naukowymi i medycznymi; przełączane są duże obciążenia indukcyjne lub pojemnościowe; prądy i towarzyszące im pola magnetyczne są duże. Wymagania dotyczące odporności obejmują zakres częstotliwości od 0 Hz do 400 GHz

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61000-6-2:2008/Ap1:2009P
View FilePN-EN 61000-6-2:2008/Ap2:2009P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-6-2:2008 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach przemysłowych
Data publikacji 26-09-2008
Data wycofania 08-04-2019
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-6-2:2005 [IDT], EN 61000-6-2:2005/corrigendum Sep. 2005 [IDT], IEC 61000-6-2:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 61000-6-2:2005/AC:2006 - wersja angielska, PN-EN 61000-6-2:2005 - wersja angielska
ICS 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61000-6-2:2019-04 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 61000-6-2:2008/Ap2:2009P, PN-EN 61000-6-2:2008/Ap1:2009P